Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarzycki Andrzej

Andrzej Zarzycki

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Andrzej Zarzycki angażował się w działalność opozycyjną w konspiracyjnych strukturach Federacji Młodzieży Walczącej, NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz „Solidarności Młodych” w latach 1985-1989. Zajmował się poligrafią, kolportażem wydawnictw opozycyjnych oraz przygotowywaniem akcji protestacyjnych. Był redaktorem bezdebitowego pisma uczniowskiego zatytułowanego „Myśl Niezależna”, ukazującego się od kwietnia 1984 r. w IX LO w Gdańsku. Od listopada 1984 r. do 1985 r. publikował podziemne pismo „Kres. Pismo Społeczno-Polityczne Młodzieży Wybrzeża Gdańskiego” skierowane do młodzieży wszystkich szkół Trójmiasta.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989