Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Jan

Jan Zieliński

ur. w 1957 roku w m. Polanowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Jan Zieliński pracował jako brygadzista zespołu spawaczy na Wydziale K-2 w Stoczni Północnej im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. 22 i 25 stycznia 1982 r. zniszczył wraz z kolegami gabloty ogłoszeniowe, należące do zakładowego komitetu PZPR wiszące w miejscu, w którym wcześniej wisiała gablota należąca do „Solidarności”. 1 lutego 1982 r. został aresztowany. Prokurator oskarżył Jana Zielińskiego o niezaprzestanie działalności związkowej. 29 marca 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go na karę półtora roku pozbawienia wolności. Jan Zieliński odbył karę w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został warunkowo przedterminowo zwolniony 31 stycznia 1983 r. 
W latach 1985-1986 Jan Zieliński był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, ponieważ podejrzewano go o kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. 25 kwietnia 1986 r. funkcjonariusze WUSW w Gdańsku dokonali przeszukania jego mieszkania oraz także używanych przez niego szafek w jego miejscu pracy. 30 kwietnia 1986 r. Jan Zieliński został zatrzymany, przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN