Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zbytniewski Wiesław

Wiesław Zbytniewski

ur. w 1950 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 14-18 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie FŁT. Jako uczestnik strajku po 13 grudnia 1981 r., kontynuujący działalność w podziemnych strukturach związku Pan Wiesław Zbytniewski był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 r. Warunki zamieszkania (znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie) i pracy (przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu) w Budowie, w połączeniu z ciągłą inwigilacją, rewizjami w barakach, przesłuchaniami przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB były wybitnie represyjne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013