Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Zaborowski

ur. w 1957 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Ryszard Zaborowski, pracownik Elbląskiego Kombinatu Budowlanego, został zatrzymany w dniu 05.05.1982 r. pod zarzutem zniszczenia czerwonej flagi - symbolu międzynarodowego ruchu robotniczego, w trakcie manifestacji w dniu 03.05.1982 r. w Elblągu. Demonstracja pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja była najpoważniejszym protestem przeciwko władzy ludowej w Elblągu od momentu wprowadzenia stanu wojennego. Od dnia 07.05.1982 r. tymczasowo aresztowany w Zakładzie Karnym w Elblągu. Skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 27.10.1982 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności. Od 11.11.1982 r. w Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo w dniu 14.01.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej