Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Zagórny

ur. w 1951 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Janusz Zagórny w okresie od 18 do 31 sierpnia 1980 r., był współorganizatorem strajku w Zakładzie Armatury Samochodowej Polmo w Elblągu, członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, następnie Komisji Zakładowej. W październiku 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu. 
W okresie stanu wojennego angażował się w działalność opozycyjną. 19 grudnia 1981 r. został aresztowany pod zarzutem kolportażu ulotek zawierających informacje o sytuacji strajkowej w kraju i nawołujących do poparcia strajków na terenie Elbląga. 22 stycznia 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w Zakładzie Karnym w Bartoszycach, od 8 czerwca 1982 r. w ZK w Braniewie, 20 maja 1983 r. zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z zastosowaniem dwuletniego okresu próbnego. W 1988 r. był organizatorem strajku w Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej