Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Małgorzata Zygnerska
ur. w 1962 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Anna Zygnerska była członkiem NSZZ „Solidarność”, zatrudnionym w charakterze kasjerki w Biurze Zarządu Regionu w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego została oskarżona o nielegalną działalność poprzez przechowywanie i dysponowanie pieniędzmi związkowymi.
Za powyższe dnia 13 stycznia 1982 r. została zatrzymana i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu tymczasowo aresztowana. Była przetrzymywana w areszcie KWMO w Toruniu i Zakładzie Karnym w Grudziądzu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 18 lutego 1982 r. została uznana winną zarzucanych jej czynów i skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, karę grzywny oraz dozór kuratorski.  Zwolniona z więzienia w dniu 19 lutego 1982 r.
Zasądzony wobec Anny Zygnerskiej wyrok Sądu Wojewódzkiego w Toruniu został w dniu 2 czerwca 1982 r. utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy w Warszawie.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN