Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Jan

Jan Zalewski

ur. w 1966 roku w m. Zanklewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Jan Zalewski pracował w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte jako ślusarz.
Po przyjęciu do pracy w 1984 r. zaangażował się w działalność tajnych struktur związkowych „Solidarności” na terenie swojego zakładu pracy. Był kolporterem prasy podziemnej oraz wydawnictw bezdebitowych, uczestnikiem akcji protestacyjnych, członkiem grup opozycyjnych skupionych wokół ks. Henryka Jankowskiego z parafii św. Brygidy w Gdańsku. W czerwcu 1988 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej oraz uczestnikiem strajku w sierpniu tr., w wyniku czego został zwolniony z pracy (przywrócony do pracy we wrześniu 1988 r.).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków