Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Przemysław Władysław Zakrzewicz

ur. w 1969 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Od 1986 r. był aktywnym członkiem opozycyjnych organizacji młodzieżowych działających na terenie Gdańska, m.in. Federacji  Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej oraz Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego. W dniu 7 maja 1988 r. został zatrzymany za sporządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek i nielegalnych wydawnictw. W dniu 9 maja 1988 r. został skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę grzywny w wysokości 50 000 zł. W ramach represji w okresie od 9 maja 1988 r. do 9 maja 1990 r. był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN