Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zemer Janusz

Janusz Zbigniew Zemer

ur. w 1956 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1980 r. Był aktywnym członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu, utrzymującym kontakty z Teatrem 8 Dnia. W jego mieszkaniu w 1979 r. dokonano przeszukania, w trakcie którego zakwestionowano bezdebitowe materiały. Organizował też tzw. „latające stoliki” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, które były okazją do zaprezentowania poglądów i materiałów SKS. Dodatkowo był współzałożycielem biblioteki wydawnictw niezależnych i współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Kolportował opozycyjne pisma takie jak „Komunikat”, „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, a także publikacje SKS oraz Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Od 1978 r. współorganizował wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych. Od września 1981 r. był członkiem „Solidarności” i pracownikiem Wszechnicy Związkowej przy Zarządzie Regionu Wielkopolska. W 1982 r. był współzałożycielem, redaktorem i kolporterem podziemnego czasopisma „Veto”. W tym czasie uczestniczył też w demonstracjach i organizował zbiórki pieniężne dla rodzin osób internowanych. Był dwukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN