Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zawistowski Marek

Marek Zawistowski

ur. w 1967 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
Zaangażowany był w 1986-1989 w działalność Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. W ramach SKOS brał aktywny udział w akcjach rozklejania plakatów, rozrzucania ulotek i wykonywania napisów na murach oraz w manifestacjach organizowanych w Siedlcach. Po reaktywowaniu w grudniu 1987 r. Polskiej Partii Socjalistycznej, Pan Marek Zawistowski był jej aktywnym członkiem. Drukował i kolportował wydawnictwa PPS np. „Naprzód” i „Proletaryat”, w skład redakcji którego wchodzili bracia Adam i Witold Bobrykowie.  Współpracował z Wydawnictwem im. Stefana Okrzei. Wykonywał także zdjęcia na potrzeby bieżącej działalności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków