Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Złotkowski Zdzisław

Zdzisław Stanisław Złotkowski

ur. w 1940 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Zdzisław Złotkowski w latach 1970-1980 uczestniczył w strajkach na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR). Od września 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i Zarządu Regionu. W okresie od 13.12.1981 r. do 30.04.1982 r. był internowany. W latach 1983-1989 działał w Tajnej Komisji Zakładowej „S” w GSR.

W grudniu 1970 r. uczestniczył  w strajku GSR, podczas którego był łącznikiem między Komitetem Strajkowym, a wydziałem M-3. W czerwcu 1976 r. uczestniczył w 1-dniowym strajku popierającym protesty w Radomiu i Ursusie. Zajmował się kolportażem wydawnictw sygnowanych przez Konferencję Polski Niepodległej. 
W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku w GSR i wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r.  sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarość” w GSR. Ponadto był łącznikiem z MKZ w Gdańsku. Od stycznia 1981 r. został członkiem Prezydium MKZ, a następnie Zarządu Regionu, gdzie odpowiadał za Dział Rozpowszechniania Informacji, podlegały mu: pracownia plastyczna, fotograficzna, sitodruku, Radiowa Agencja „S” oraz redakcja i drukarnia regionalnego pisma „Solidarność”. Delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, należał do11-osobowego Prezydium Zarządu Regionu. Zaliczany do osób popierających linię polityczną Jacka Kuronia i Leszka Moczulskiego. 13.12.1981 r. internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Decyzja została uchylona 30.04.1982 r. 
W latach 1983-1989 działał w Tajnej Komisji Zakładowej „S” w GSR. Zajmował się koordynacją działalności „S”, organizowaniem spotkań Lecha Wałęsy z innymi działaczami „S”. Poprzez dostęp do konspiracyjnych drukarni zajmował się dystrybucją wydawnictw, był członkiem redakcji podziemnej kontynuacji pisma „S” GSR „Informator” oraz współpracownikiem Radia „S” w Gdańsku.
W dniach 10-12.06.1987 r. podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Gdańsku został aresztowany, co uniemożliwiło mu uczestnictwo w spotkaniach z papieżem. W maju i sierpniu 1988 r. współorganizował wsparcie dla strajkujących stoczni (zaopatrzenie w żywność, przerzut działaczy) w sztabie koordynacyjnym na terenie parafii św. Brygidy w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej