Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zdziech Stanisław

Stanisław Zdziech

ur. w 1953 roku w m. Kierz Niedźwiedzi
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pan Stanisław Zdziech był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szydłowieckiej Spółdzielni Pracy. W lutym 1981 r. na zebraniu zakładowej organizacji, został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Funkcję tę pełnił do 13 grudnia 1981 r. W dniu 14 grudnia 1981 r., Stanisław Zdziech w swoim zakładzie pracy nawoływał współpracowników do podjęcia akcji strajkowej, mającej na celu sprzeciwienie się zatrzymaniom członków "Solidarności". W związku ze swoją działalnością został 16 grudnia 1981 r. zatrzymany. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał go za winnego organizacji strajku w dniu 14 grudnia 1981 r, jednakże odstąpił od wymierzenia mu kary. W wyniku rewizji, wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Przysusze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Wojewódzki w Radomiu w grudniu 1982 r. uznał Pana Stanisława Zdziecha za winnego i skazał go na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Mimo zastosowanych represji Pan Stanisław Zdziech kontynuował swoją działalność opozycyjną m.in. poprzez organizowaniem co miesięcznych Mszy za Ojczyznę, kolportaż ulotek i innych wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej