Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Zgłobicki
ur. w 1933 roku w m. Podhajce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017

Biogram

Pan Jan Zgłobicki po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” w Wałbrzychu. Uczestniczył w kolportażu podziemnych wydawnictw oraz w manifestacjach organizowanych przez członków zdelegalizowanej „S”. W 1988 r. wziął udział w zebraniu założycielskim Polskiej Partii Socjalistycznej w Wałbrzychu. Kolportował na terenie kopalń i koksowni w Wałbrzychu ulotki PPS, nawołujące górników do strajków oraz demonstracji ulicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej