Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zgłobicki

ur. w 1933 roku w m. Podhajce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017
Biogram
Pan Jan Zgłobicki po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” w Wałbrzychu. Uczestniczył w kolportażu podziemnych wydawnictw oraz w manifestacjach organizowanych przez członków zdelegalizowanej „S”. W 1988 r. wziął udział w zebraniu założycielskim Polskiej Partii Socjalistycznej w Wałbrzychu. Kolportował na terenie kopalń i koksowni w Wałbrzychu ulotki PPS, nawołujące górników do strajków oraz demonstracji ulicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej