Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Zawadzka

ur. w 1958 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pani Elżbieta Zawadzka od września 1980 r. działała w NSZZ „Solidarność”. W latach 1980 - 1981 była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz pełniła funkcje m. in. przewodniczącej Regionalnej Sekcji Pracowników Służby Zdrowia przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Województwa Jeleniogórskiego, a następnie przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. Działała również w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia. W styczniu i lutym 1981 r. brała udział w strajku okupacyjnym w klubie „Gencjana” w Jeleniej Górze.
Po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. została internowana. Przebywała  w ośrodkach odosobnienia i w zakładach karnych m.in. w Kamiennej Górze, Wrocławiu i Gołdapi. Po wyjściu na wolność pani Elżbieta Zawadzka kontynuowała podziemną działalność. W latach 1982 - 1986 zajmowała się kolportażem pism, m.in.: „Odroczenia”, „Zerwij Kajdany. Połam Bat…”, „Gencjany”, „Dywanika”, „Celwiskoziaka”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”. Z Warszawy do Jeleniej Góry przywoziła m.in.: „Tygodnik Mazowsze” i inne wydawnictwa.
Pani Elżbieta Zawadzka brała czynny udział w licznych akcjach ulotkowych, plakatowych oraz zajmowała się malowaniem napisów na murach w miejscach publicznych. W latach 1983 - 1986 była działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze oraz członkinią Oddziału Solidarności Walczącej w Jeleniej Górze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności