Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zacharko Jerzy

Jerzy Stanisław Zacharko

ur. w 1951 roku w m. Mszana Dolna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Pracownik oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zakopanem.
Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie Przewodniczący Komisji Zakładowej związku. Współtwórca oraz jeden z koordynatorów Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Zakopanem, a następnie pracownik Delegatury „Solidarności” w Zakopanem. Czynny w krajowych strukturach związkowych branży spożywczej oraz handlu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 22 listopada 1982 r. 
Po uwolnieniu drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych. W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Zakopanem. Jako przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Zakopanem zaangażowany w odtworzenie struktur związkowych w mieście. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN