Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zięba Antoni

Antoni Edward Zięba

ur. w 1944 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Począwszy od 1980 r. członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie (w latach 1980-81 oraz 1984-85 prezes, zaś w latach 1983-84 wiceprezes). W okresie zawieszenia działalności KIK zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych oraz ich rodzin.
Po wznowieniu działalności przez KIK organizator spotkań z działaczami opozycji. W 1989 r. czynny w tarnowskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • C. Kuta, "Działacze" i "Pismaki". Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989", Kraków 2009
    • Z. Sumara, "Solidarność" tarnowska. Kalendarium 1978-1981", Tarnow 2009
    • P. Pawlina, "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście. 25 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie", Tarnów 2006