Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalas-Kornatowska Krystyna

Krystyna Zalas-Kornatowska

ur. w 1951 roku w m. Niedabyl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Była od 1980 r. członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S”w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności NSZZ „S” działała aktywnie w latach 1983-1986 w podziemnych strukturach na terenie zakładu pracy i w ramach konspiracyjnej grupy „Wola”. 
Była kolporterką niezależnych wydawnictw na terenie ZWLE (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”) oraz inspiratorką zorganizowania przerwy w pracy na Wydziale 4 Zakładu 26 marca 1985 r. Uczestniczyła w demonstracjach w Warszawie. 
Prowadziła również aktywną działalność w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy – Mokotów, była m.in. łącznikiem Duszpasterstwa z władzami podziemnej „S”. Zajmowała się pomocą potrzebującym we współpracy z Komitetem Prymasowskim, uczestniczyła w organizacji mszy za Ojczyznę w kościele św. Anny w Wilanowie. 
W 1989 r. pełniła funkcję komisarza wyborczego z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w okręgu II w Warszawie Mokotów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej