Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Jan Ziółkowski

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” w tym zakładzie. W latach 80. aktywnie uczestniczył w uroczystościach kościelnych i państwowych organizowanych przez konińską opozycję i z tego powodu był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie zamianował się m.in. sprawami socjalnymi pracowników kopalni. W dniu 6 lutego 1989 r. Komitet powołał do życia Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” KWB „Konin”. Celem TKZ było doprowadzenie do ponownej legalizacji „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN