Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Zagórski

ur. w 1953 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Pracownik Sądeckich Zakładów Elektro - Węglowych w Nowym Sączu. Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 kwietnia 1982 r.
Ponownie internowany w dniu 13 maja 1982 r. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 22 listopada 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN