Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zawodnik Romuald
Romuald Zawodnik
ur. w 1959 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Harcerz od najmłodszych lat, podczas studiów na Politechnice Krakowskiej w latach 1978-83 związany z krakowskimi instruktorami harcerskimi zrzeszonymi w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Czynny w dominikańskim duszpasterstwie akademickim „Beczka” w Krakowie.
Pod wpływem dorobku KIHAM, w 1982 r. założył 1 Pionkowską Drużynę Harcerską, rozwiniętą w 1983 r. w Szczep Drużyn Środowiskowych „Puszcza”, w których codzienna praca organizacyjna i wychowawcza, pomimo funkcjonowania w ramach oficjalnego ZHP, oparta była o model harcerstwa międzywojennego oraz idee skautowskie.  
Zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Inicjator powołania Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii pw. Św. Barbary w Pionkach. Kolporter niezależnych wydawnictw harcerskich, w tym pisma „Czuwajmy”. 
W latach 1987-89 w Stanach Zjednoczonych, zaangażowany w działalność polonijnych struktur harcerskich. Po powrocie do Polski w 1989 r. twórca i komendant Hufca „Pionki II” (potem „Darzbór”, od 1990 r. w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej). 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności