Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zając Stanisław

Stanisław Zając

ur. w 1950 roku w m. Gaj Żelechowski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
W latach 1981-1989 był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od lutego 1982 r. prowadził działalność w ramach w organizacji Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. Od jesieni 1982 r. wszedł w skład tzw. Grup Specjalnych, będących struktura bojową GO „Solidarni” i brał czynny udział w akcjach organizowanych przez tę organizację (akcje rozpoznawcze, walki uliczne z ZOMO, rozwieszanie transparentów, ustawianie na terenie Warszawy urządzeń nagłaśniających, tzw. gadał itp.).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010