Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zagała Jerzy

Jerzy Kazimierz Zagała

ur. w 1931 roku w m. Kołomyja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Jerzy Zagała w czasach PRL prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pracował. W dniu 13.12.1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w w/w/ kopalni. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” włączył się w działalność podziemnych struktur opozycyjnych. Wchodził w skład Grupy Oporu Społecznego „Solidarność” działającej przy wspomnianej kopalni, a od 1983 r. wchodził w skład Jastrzębskiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Ponadto zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnej prasy związkowej, m.in. „OŚĆ’, „Tygodnik Mazowsze”, „RIS”, „KOS”.  Jerzy Zagała udostępniał swoje mieszkanie na tajne spotkania działaczy RKW. W okresie stanu wojennego zaangażował się w organizowanie pomocy materialnej dla internowanych działaczy opozycyjnych i ich rodzin. W lutym 1989 r. uczestniczył w II  Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu,  jako jeden z przedstawicieli KWK „Jastrzębie”. Był nie tylko delegatem, ale brał czynny udział w przygotowaniach, organizacji oraz obsłudze tego wydarzenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków