Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zięba

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Jan Zięba w dniu 31.08.1982 r. uczestniczył w manifestacji wolnościowej w Gdańsku, podczas której został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Gdańsku. W dniu 01.09.1982 r. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie mającej miejsce w dniu poprzednim demonstracji, oraz wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Jana Zięby. 
Akt oskarżenia postawiono mu 30.09.1982 r. Sprawę w trybie doraźnym rozpatrywał Sąd Wojewódzki w Gdańsku. Dnia 22.01.1983 r. na skutek zawieszenia stanu wojennego w PRL, zmieniono tryb rozpatrywania sprawy na zwykły i przekazano ją Sądowi Rejonowemu w Gdańsku. W dniu 11.02.1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok uniewinniający. Dnia  12.02.1983 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej