Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zabłocki Stanisław

Stanisław Zabłocki

ur. w 1944 roku w m. Neuhaus-Schierschnitz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Stanisław Zabłocki jako członek NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. wszedł w skład prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni „Warskiego”, natomiast w lipcu 1981 r. został przewodniczącym tejże Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. p. Zabłocki był jednym z organizatorów i kierujących strajkiem okupacyjnym w Stoczni „Warskiego” w Szczecinie oraz stanął na czele, powołanego wówczas, Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Dnia 15.12.1981 r. do Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło, na podst. art. 264 par. 2 pkt 1 kpk, zawiadomienie Służby Bezpieczeństwa o wszczęciu względem Stanisława Zabłockiego śledztwa, podejrzanego o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Stoczni „Warskiego” w Szczecinie, tj. o przestępstwo z art. 46 pkt 1 i 2 Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz zastosowanie względem niego aresztu tymczasowego. 
W kwietniu 1982 r. Stanisław Zabłocki wraz z innymi działaczami opozycji, zdecydował się na rozszerzenie składu Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Dnia 26.06.1982 r. członkowie podziemnych struktur „Solidarności” powołali Regionalny Komitet Strajkowy – Radę Koordynacyjną, w skład którego wszedł m.in. Stanisław Zabłocki. 
Dnia 14.12.1982 r. Stanisław Zabłocki został ujęty przez MO i tymczasowo aresztowany do 14.01.1983 r. W dniu 16.12.1982 r. Prokurator Rejonowy w Szczecinie podjął częściowo zawieszone śledztwo przeciwko Stanisławowi Zabłockiemu. Dnia 9.02.1983 r. Prokurator Rejonowy w Szczecinie skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Szczecinie wraz z aktem oskarżenia. Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 25.07.1983 r. umorzył postępowanie względem Stanisława Zabłockiego, na mocy amnestii.
Jeszcze w 1983 r. p. Stanisław Zabłocki wyemigrował do Szwecji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN