Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ludwik Zagwojski
ur. w 1951 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pan Ludwik Zagwojski był od roku 1981 członkiem NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1982-1984 był zaangażowany w działalność podziemną. W dniach od 10 listopada 1982 r. do 2 grudnia 1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie.  
W roku 1984 we współpracy z Regionalnym Komitetem Strajkowym zajmował się kolportażem nielegalnych publikacji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej