Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mieczysław Kazimierz Zieliński
ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn „ZREMB Makrum” Bydgoszcz. Został powołany na ćwiczenia do Wojskowego Obozu Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. W jednostce wojskowej przebywał w okresie od 10 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyły one odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną, nie miały także oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN