Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Kazimierz Zieliński

ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn „ZREMB Makrum” Bydgoszcz. Został powołany na ćwiczenia do Wojskowego Obozu Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. W jednostce wojskowej przebywał w okresie od 10 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyły one odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną, nie miały także oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN