Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Adam Zdanowski

ur. w 1953 roku w m. Mordy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był członkiem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w lokomotywowni PKP Siedlce. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w kolportażu prasy i niezależnych wydawnictw. W latach 1983-1989 uczestniczył w pracach Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego w Siedlcach. Był zaangażowany w działalność Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki. W 1985 r. dokonano w jego mieszkaniu przeszukania, w trakcie którego znaleziono nielegalne wydawnictwa
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Siedlce 2010