Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zimoch Zbigniew

Zbigniew Zimoch

ur. w 1955 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był czołowym działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Sieradzu. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Łowiczu, gdzie przebywał do 8 lutego 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, m.in. zakładał konspiracyjne komórki NSZZ „Solidarność” RI na terenie województwa sieradzkiego. 
W związku z działalnością w podziemnych strukturach został po raz drugi internowany (w wyniku ogólnokrajowej akcji kryptonim „Temida-82”) - w okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 13 grudnia 1982 r. Ponownie został zatrzymany i tymczasowo aresztowany 17 grudnia 1983 r. w związku z posiadaniem materiałów bezdebitowych i próbą ucieczki przed funkcjonariuszami MO. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 12 marca 1984 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Powyższą karę Sąd Rejonowy umorzył 30 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. W latach 1983-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN