Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zajkowski Józef

Józef Zajkowski

ur. w 1952 roku w m. Lipina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Józef Zajkowski był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mysłowicach. Od grudnia 1980 r. był pełnomocnikiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ds. wyborów w komisjach zakładowych, a z czasem objął stanowisko specjalisty ds. branżowych. Od listopada 1980 r. Pan Józef Zajkowski pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Mysłowicach. 
W latach 1980-1985 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, oraz należał do Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN tzw. V Obszaru w Katowicach. 
Od lutego 1981 r. należał do Regionalnego Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania. W dniu 14 VII 1981 r. Pan Józef Zajkowski został zatrzymany po wiecu w KWK „Mysłowice” w Mysłowicach i oskarżony o znieważanie PZPR. 
W dniu 29 IX 1981 r. miała miejsce demonstracja przed budynkiem Sądu Rejonowego w Mysłowicach, zorganizowana przez lokalne struktury NSZZ „Solidarność” i KPN, w wyniku której przeprowadzana wówczas rozprawa została odroczona. 
W dniach 21-22 XI 1981 r. Pan Józef Zajkowski uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu, gdzie został wybrany na przewodniczącego utworzonej wówczas Krajowej Rady Koordynacyjnej KOWzP. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, ukrywał się przed internowaniem aż do 6 VIII 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach w wydanym w dniu 1 IV 1983 r. postanowieniu, nakazał tymczasowo zaaresztować Pana Józefa Zajkowskiego i zarządził poszukiwania listem gończym. Dopiero 9 VIII 1983 r. Wojskowa  Prokuratura Garnizonowa w Katowicach postanowiła odwołać wszelkie poszukiwania, uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz umorzyć postępowanie w ww. sprawie. W dniu 8 IX 1985 r. Pan Józef Zajkowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO DUSW Warszawa-Śródmieście, w związku z kolportażem podziemnych wydawnictw. 
Ponadto w latach 1985-1987 był członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej, a także drukarzem i kolporterem podziemnego pisma „Bajtel”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN