Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Emilia Załuska

ur. w 1915 roku w m. Bielsko - Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
W latach 1982-89 zaangażowana w redagowanie podziemnego pisma „Zomorządność”, wchodząc w skład redakcji. Ponadto czynna przy druku i kolportażu prasy drugoobiegowej, w tym także „Niepodległości” i „Aktualności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982", Kraków 2011