Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zięba Jan

Jan Jacek Zięba

ur. w 1945 roku w m. Stary Skałat
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Jan Jacek Zięba od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria” w Wałbrzychu. Od 14 grudnia 1981 r. do 5 października 1982 r. był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach. W 1983 r. rozpoczął współpracę z wrocławskim Ruchem Wolnych Demokratów, a od 1985 r. uczestniczył w inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Komitet Pomocy Aresztowanym w Wałbrzychu. Uczestniczył w kolportażu ulotek na terenie KWK „Victoria” i „Thorez”. W 1988 r. organizował strajk okupacyjny w KWK „Victoria” i współtworzył podziemne górnicze pismo związkowe pt. „Tygodnik Wiktoriański”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności