Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziobrzyńska Anna

Anna Eugenia Ziobrzyńska

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentką farmacji Akademii Medycznej w Krakowie związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Będąc z zawodu farmaceutą czynna przy organizacji rozdziału leków pochodzących z darów. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków