Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zaczek Marcin
Marcin Stanisław Zaczek
ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017

Biogram

Zaangażowany w działalność niezależnego Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, kierowanego przez Krzysztofa Budziakowskiego, zajmującego się wydawaniem w drugim obiegu książek, których ukazanie się blokowała cenzura, a także przygotowaniem krajowych edycji wydawnictw emigracyjnych, w oparciu o opłacone oficjalnie działające zakłady małej poligrafii. Zajmował się nadzorem druku książek, poprzez dokonywanie uzgodnień z drukarzami, odbiór nakładów oraz przekazanie ich do kolportażu.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów