Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Zatylny

ur. w 1947 roku w m. Nadolice Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Stanisław Zatylny 6 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1527 w Głogowie, na których przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie to nie miało nic wspólnego 
z obronnością kraju ani podnoszeniem kwalifikacji żołnierskich. Było formą represji stosowaną w stanie wojennym wobec działaczy opozycji antykomunistycznej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.