Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ziejewski ks. Aleksander
Aleksander Ziejewski ks.
ur. w 1951 roku w m. Osiek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Ksiądz Aleksander Ziejewski w dniu 13.07.1985 r. został skierowany do budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jako dyrektor budowy w porozumieniu z biskupem Kazimierzem Majdańskim w latach 1985-1989 przyjmował do pracy byłych członków NSZZ „Solidarność” pozbawionych wcześniej zatrudnienia. W tym okresie na terenie budowy Wyższego Seminarium Duchownego znajdowała się tajna drukarnia, gdzie drukowano i powielano ulotki i wydawnictwa drugiego obiegu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków