Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zynek Teofil

Teofil Zynek

ur. w 1942 roku w m. Marcinowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pan Teofil Zynek prowadził działalność opozycyjną od 1982r. do 1989r. Był jednym z założycieli tajnych struktur Komisji Zakładowej „Solidarności” na terenie Zakładu  Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach. Należał do Prezydium Rady Pracowniczej - spełniającej rolę związków zawodowych w „Chemarze”. Brał udział w przygotowaniu strajku w dniu 13.05.1982r., który swym zasięgiem objął cały zakład pracy. Udzielał pomocy finansowej osobom, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn politycznych. Kolportował prasę podziemną i książki bezdebitowe. Organizował tzw. „wycieczki krajoznawcze” autobusami zakładowymi na msze na Żoliborzu i demonstracje na terenie kraju. W dniu 09.02.1989r. w jego mieszkaniu na spotkaniu byłych działaczy opozycji z poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy powołano Komitet Obywatelski i Tymczasową Komisję Założycielską NSZZ "Solidarność" w ZUCHiAP „Chemar” Kielce. Teofil Zynek został przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „S” na Wydziale Armatury Jądrowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków