Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zagrodzki Feliks

Feliks Zagrodzki

ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Feliks Zagrodzki działał w polskiej antykomunistycznej organizacji podziemnej Solidarność Walcząca. W sierpniu 1985 roku na terenie Kielc rozprowadził kilkaset nielegalnych wydawnictw bezdebitowych, w tym około 305 ulotek, których treść nawoływała do bojkotu wyborów do Sejmu, 15 sztuk biuletynów „WIS” sygnowanych przez „Solidarność” oraz 10 biuletynów Regionu Mazowsze. Dnia 13.09.1985 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kielcach wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 282 a § 1 kk oraz tymczasowym aresztowaniu. 
3 listopada 1985 r. Feliks Zagrodzki został zatrzymany i osadzony w areszcie, w którym przebywał od 09.11.1985  do 28.12.1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej