Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Łukasz

Łukasz Jan Zalewski

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
W początku lat 80. był studentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od grudnia 1982 r. do maja 1983 r. działał w strukturach podziemnej „Solidarności" na terenie Poznania. Gromadził, przechowywał i rozpowszechniał bezdebitowe wydawnictwa, m.in. „Obserwator Wielkopolski” i „Biuletyn Łódzki”. 
Został zatrzymany 23 maja 1983 r. Pod zarzutem kolportażu „nielegalnej” literatury w ramach „nielegalnego” związku umieszczono go w Areszcie Śledczym w Poznaniu, skąd został zwolniony 25 lipca 1983 r. Postanowieniem z 22 września 1983 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne na mocy przepisów ustawy o amnestii. 
W związku ze swoją działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN