Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaleski Leszek

Leszek Aleksander Zaleski

ur. w 1936 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Koła „Solidarności” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, wiceprzewodniczącego Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu, członka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Toruniu (w czasie „kryzysu bydgoskiego” w marcu 1981 r.), a także delegata na I WZD Regionu Toruńskiego. 
Po 13 grudnia 1981 r. uniknął internowania i kontynuował podziemną działalność związkową. Za publiczne potępienie wprowadzenia stanu wojennego został zwolniony z pracy i zaocznie pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela przez 3 lata. W latach 1982-1989 współpracował z podziemnym pismem „Toruński Informator Solidarności”, współtworzył struktury nielegalnego Komitetu Solidarności Oświaty. W latach 1982-1984 brał czynny udział w działaniach Radia „Solidarność” w Toruniu. W 1985 r. uczestniczył w emisji solidarnościowych haseł na wizji programu 1 TVP. W latach 1982-1986 był wykładowcą Wszechnicy Związkowej toruńskiej „Solidarności”. W latach 1984-1985 zasiadał w Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności” Regionu Toruńskiego, w której do jego zadań należało m.in. utrzymywanie łączności ze strukturami Podregionów NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany. W dniu 25 września 1985 r. został aresztowany. Przebywał w aresztach śledczych w Toruniu i Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 22 stycznia 1986 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i tego samego dnia odzyskał wolność. W 1987 r. był współzałożycielem Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”. W latach 1988-1989 reprezentował pracowników oświaty i wychowania w jawnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” Regionu Bydgoskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Wojciech Polak, Czas Ludzi Niepokornych, Toruń 2003