Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zuzankiewicz Waldemar

Waldemar Bronisław Zuzankiewicz

ur. w 1954 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Należał do składu Komisji Okręgowej „Solidarność” Kolejarzy Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Kolportował niezależne wydawnictwa. W latach 1980-1981 był współzałożycielem i redaktorem technicznym niezależnego pisma „Właściwy Tor”. W ramach represji w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został powołany do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej