Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Małgorzata Grażyna Zaława-Dąbrowska
ur. w 1960 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1982-1985 współpracowała ze środowiskiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Hucie „Warszawa” poprzez osoby związane z ks. Jerzym Popiełuszką. Kolportowała prasę podziemną, organizując w wynajmowanym mieszkaniu punkt kolportażu. Działała w Duszpasterstwie Młodzieży Akademickiej Akademii Medycznej w Warszawie, tworząc kontakty między Solidarnością hutniczą i młodzieżą akademicką. Pomagała również w zdobywaniu leków dla osób z podziemia i ich rodzin. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków