Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Grzegorz Zduński

ur. w 1953 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Roman Zduński był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. Do 1989 r. zajmował się kolportażem ulotek i innych materiałów bezdebitowych na terenie zakładu pracy. Od 1986 r. był kurierem pomiędzy Regionalną Komisją Wykonawczą w Toruniu i Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Dostarczał do podziemnych władz NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przygotowane pakiety, a w drodze powrotnej przywoził materiały do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Regionu Toruńskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków