Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Ziembiński
ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Od września 1980 roku był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1981 był zastępcą przewodniczącego Koła Wydziałowego. Był współzałożycielem i drukarzem pisma „Nonparel" oraz drukarzem antysocjalistycznych nadruków na koszulkach. Zajmował się ustawianiem powielaczy i szkoleniem drukarzy.  Od listopada do grudnia 1981 roku uczestniczył w strajku „radomskim” na Politechnice Warszawskiej. Był szefem powielarni. W dniach 12 -13 grudnia 1981 roku jako szef ochrony Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej  zabezpieczał i wywoził sprzęt poligraficzny z uczelni i siedziby Komisji Krajowej NZS przy ul. Szpitalnej. Był drukarzem „Tygodnika Mazowsze", a od grudnia 1981 roku do 1982 roku serwisantem drukarni. W 1982 roku był członkiem tajnych struktur NZS i współpracował z Grupami Oporu Solidarni oraz NOWą. W tym samym roku uruchomił drukarnie NOWej m.in. w Warszawie na Jelonkach i w Radziejowicach k. Mszczonowa. Brał bezpośredni udział w różnych inicjatywach drukarskich m.in.: kalendarze, znaczki, koszulki. W latach 1984-1989 był zastępcą kierownika powielarni w Urzędzie m.st. Warszawy, w której zorganizował druk książek dla podziemnych wydawnictw m.in. dla wydawnictwa „In plus". W 1986 roku uruchomił drukarnię Oficyny Wydawniczej „Rytm” w Radziejowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności