Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziółkowska Grażyna

Grażyna Maria Ziółkowska

ur. w 1947 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W latach 1982-1989 była członkiem podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1982-1989 wchodziła w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, najważniejszego podziemnego tytułu prasowego Regionu Środkowo-Wschodniego. Ponadto Grażyna Ziółkowska zajmowała się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, pełniąc funkcję kolportera węzłowego. Z związku z tą działalnością w dniu 5.03.1984 r. dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, w trakcie którego odnaleziono liczne egzemplarze literatury podziemnej i dokumentację dot. jej rozpowszechniania. Grażyna Ziółkowska została w wyniku powyższego przeszukania zatrzymana, osadzona w areszcie i przesłuchana, w materiałach z zasobu IPN brak jednak informacji o okresie pozbawienia jej wolności. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: Informator „Solidarność Region Środkowo-Wschodni
  • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
  • Przed Sierpniem był Lipiec. Historia i teraźniejszość „Solidarności” na Lubelszczyźnie, pod red. Józefa Kaczora, Lublin 2020
  • Stąd ruszyła lawina. Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, pod red. Piotra Pawła Gacha, Lublin 2006
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009