Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zołoteńki Waldemar

Waldemar Zołoteńki

ur. w 1958 roku w m. Trzebnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Waldemar Zołoteński dnia 25.06.1976 r. uczestniczył w strajku odbywającym się w Zakładach Aparatury Spawalniczej ,,ASPA" we Wrocławiu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po wybuchu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Państwowych Zakładach Lotniczych „Hydral” we Wrocławiu, a dwa dni później w proteście pod Zakładami Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu przeciwko pacyfikacji strajku okupacyjnego. 
W latach 1982-1989 zajmował się głównie kolportażem podziemnych pism, takich jak: „U Nas”, „Hydralek”, „Z Dnia na Dzień”. Zbierał składki na działalność związkową, pomoc represjonowanym i ich rodzinom, uczestniczył w wiecach i demonstracjach. Współpracował, a następnie został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej podziemnej „Solidarności” w Zakładach „Predom-Polar”. Od 1985 r. był redaktorem i drukarzem  pisma „U Nas”.  
W latach 1985-1988, był działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, przy parafii pw. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu, gdzie współorganizował tzw. msze za ojczyznę. W 1987 r., wraz z innymi działaczami, usiłował stworzyć Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników Polaru, lecz Sąd Wojewódzki we Wrocławiu odrzucił wniosek o zarejestrowanie Związku. 
W dniach 14.10.1988-21.06.1989 r. współorganizował, a następnie został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładach „Predom-Polar”. W latach 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i rewidowany, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. W 1989 r. organizował spotkania wyborcze w zakładach pracy z wrocławskimi kandydatami Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej