Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zygmunt Leszek

Leszek Robert Zygmunt

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
W latach 1987-1990 prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność niepodległościową. Uczestniczył w patriotycznych manifestacjach oraz umieszczał opozycyjne transparenty na warszawskich budynkach. Współpracował z Ruchem Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej oraz był członkiem zespołu redakcji pisma „Nie chcemy komuny". Ponadto drukował i kolportował niepodległościowe wydawnictwa i ulotki. W związku z prowadzoną działalnością był karany przez Kolegia do Spraw Wykroczeń oraz prewencyjnie zatrzymywany. W okresie swojej działalności był inwigilowany przez SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej