Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zieliński Jacek
Jacek Zieliński
ur. w 1963 roku w m. Morąg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Jacek Zieliński we wrześniu 1981r. założył wraz z kolegami z Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku organizację „Ruch Niezależnych Demokratów” (RUND). Do połowy lutego 1982 r. współredagował i kolportował ulotki na terenie Lęborka z rozważaniami na temat wolności i demokracji. Zajmował się również malowaniem na murach napisów w rodzaju: „uwolnić więźniów politycznych” oraz znaków Polski Walczącej. Za swoją działalność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 11 czerwca 1982 r. został aresztowany, a jedenaście dni później Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie sprawę umorzyła. Był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych od 17 czerwca 1982 r. na okres 2 lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN