Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarzycki Andrzej

Andrzej Dariusz Zarzycki

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Olsztyńskich Zakładach Graficznych, pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był także członkiem komitetu strajkowego w trakcie strajku okupacyjnego, który odbywał się w OZG w okresie od 19 sierpnia do 5 września 1981 r. W związku z tą aktywnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 22 marca 1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Dodatkowo w ramach represji za swoją działalność 5 listopada 1982 r. został powołany na trzymiesięczne szkolenie wojskowe, które odbywał do 2 lutego 1982 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie: