Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Mirosław Zieliński

ur. w 1952 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Andrzej Zieliński od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw w zakładzie pracy i na terenie województwa toruńskiego. Dnia 10 czerwca 1984 r. został zatrzymany do kontroli drogowej w m. Stolno, gdzie dokonano przeszukania samochodu osobowego, w wyniku którego odnaleziono nielegalne wydawnictwa. 
Za powyższe został tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz dokonano przeszukań w jego miejscu zamieszkania i miejscu pracy, gdzie odnaleziono kolejne egzemplarze nielegalnych czasopism. Prowadzone przeciwko Andrzejowi Zielińskiemu postępowanie zostało zakończone sporządzeniem aktu oskarżenia z dnia 27 czerwca 1984 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 lipca 1984 r. został zwolniony z aresztu na mocy ustawy o amnestii. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003