Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Znamierowski Paweł

Paweł Dominik Znamierowski

ur. w 1961 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Ze względu na udział w demonstracji opozycyjnej odbywającej się w dniu 05.05.1982 r. w Lublinie, znalazł się wśród 18 osób proponowanych przez Wydz. V KWMO w Lublinie do wcielenia do zasadniczej służby wojskowej, określonych jako „rozpoznanych agitatorów i inicjatorów zakłócenia porządku publicznego.” Konieczność powołania do czynnej służby wojskowej m. in. Pawła Znamierowskiego wynikała z opracowanego przez Wydz. V KWMO w Lublinie planu przedsięwzięć zmierzających do zneutralizowania inicjatyw osób i grup zaangażowanych w działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, w celu zmniejszenia zagrożenia w związku z planowanym przez podziemie „Solidarności” na 10.11.1982 r. strajkiem powszechnym – protestem przeciwko delegalizacji związku. W związku z realizacją powyższego planu Paweł Znamierowski w dniu 09.11.1982 r. został powołany do wojska i do dnia 13.01.1983 r. przebywał w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmie - Jednostka Wojskowa nr 1991. Został zwolniony do rezerwy w dn. 14.04.1983 r. Działania zastosowane wobec Pawła Znamierowskiego przez Wojskową Służbę Wewnętrzną, w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, były „inteligentną formą internowania”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016